Avís legal

CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), BIGAS ALSINA, S.A.  informa que és titular del lloc web www.bigasalsina.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, BIGAS ALSINA, S.A. informa de les següents dades:

El titular d'aquest lloc web és BIGAS ALSINA, S.A. , amb CIF A17013319 i domicili social a DISS. PONT MAJOR - MAS COLL, 21, 17007, GIRONA, inscrita al Registre Mercantil, en el tom 92, foli 40, full 543 i inscripció 1ª. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: bigasalsina@bigasaslsina.com.

Usuari i regim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de BIGAS ALSINA, S.A.  confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de BIGAS ALSINA, S.A. , totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de BIGAS ALSINA, S.A.  proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de la pàgina web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per BIGAS ALSINA, S.A.  per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

 

  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per BIGAS ALSINA, S.A.  contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o de la mateixa funcionament del lloc web.

Política de enllaços i exempcions de responsabilitat 

BIGAS ALSINA, S.A.  no es fa responsable de el contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BIGAS ALSINA, S.A.  declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, BIGAS ALSINA, S.A.  no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

BIGAS ALSINA, S.A.  es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d'ús de la mateixa, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Reserva de cookies

Una Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l'accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari

Protecció de Dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de BIGAS ALSINA, S.A.  amb CIF A17013319 i domicili social situat a DISS. PONT MAJOR - MAS COLL, 21, 17007, GIRONA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, BIGAS ALSINA, S.A.  informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L'informem que tractarem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment.

BIGAS ALSINA, S.A.  informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que BIGAS ALSINA, S.A.  es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal així com de el consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o a el correu electrònic bigasaslsina@bigasalsina.com

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICADO SSL proporciona autenticación, privacidad y seguridad de la información entre BIGAS ALSINA, S.A.  y el usuario.

BIGAS ALSINA, S.A.  disposa d'un certificat de seguretat que s'utilitza per CERTIFICAT SSL per a realitzar connexions segures.

En aquest procés s'estableixen diversos paràmetres per realitzar la connexió de forma segura i s'estableix usant claus preestablertes, codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió sigui tancada.

Propietat intel·lectual e industrial

BIGAS ALSINA, S.A.  per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de BIGAS ALSINA, S.A. . Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut de lo disposat a la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides les reproduccions, la distribució y la comunicació publica, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la pagina web, com fins comercials, en qualsevol suport y per qualsevol mitja tècnic, sense l’autorització de BIGAS ALSINA, S.A. .

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual e Industrial titularitat de BIGAS ALSINA, S.A. . Podrà visualitzar els elements del portal, inclòs imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o qualsevol altre suport físic sempre i quant sigui, únicament i exclusivament, pel seu us personal i privat. El usuari hauria de abstindries de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigues instal·lat a la pagina de BIGAS ALSINA, S.A. .

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

BIGAS ALSINA, S.A.  es reserva, a si mateix, la facultat de presentar les  accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions. 

La relació entre usuari i el prestador es regira per la normativa vigent y de aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia, les parats podran  sotmetre els seus conflictes al arbitratge o acudir a la jurisdicció i competència al respecte. BIGAS ALSINA te el seu domicili a Girona, España