Divisió Rendering

L'eliminació dels subproductes animals ha de ser realitzada de forma que repercuteixi el menys possible en el medi ambient. assegurar l'eliminació total i sense riscos d'aquest material és de vital importància per concluir de forma correcta el cicle de producció de la carn.

A Bigas Alsina, S.A. creiem que respetar la natura pot ser beneficiós económicament per lempresa. Dissenyem els nostres equips per que es pugui cuidar elmedi ambient, però que també permeti als nostres clients obtindre'n un benefici econòmic. Per aconseguir aquest equilibri treballem dia a dia, oferint noves sol·lucions i productes que uneixin ecologia i viabilitat.