Divisió Vapor

L'aplicació dels recursos més contrastats i, simultàniament, la implantació de les noves tecnologíes és sovint la millor sol·lució.

Els nous generadors uneixen els avantatges desenvolupats durant anys a les unitats que les han precedit amb les noves incorporacions del segle XXI, donant així fiabilitat a la base de qualsevol indústria:l'energia.