Prevenció de la legionel·la

BIGAS ALSINA va començar a oferir els seus serveis en el tractament d'instal·lacions amb risc de legionel·losi des de l'aparició del Reial Decret que el regula, 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Oferint un servei integral en tot el que obliga el Reial decret esmentat. Elaborant de Plans d'Autocontrol específics en les instal·lacions de risc, realitzant el tractament de neteja i desinfecció de les instal·lacions, realització dels corresponents certificats i els posteriors controls analítics.