Qualitat

Disposem de certificació UNE-EN-ISO 9001 a les activitats de:

  • Disseny i fabricació de Generadors de vapor.
  • Digestors i Maquinària per a plantes de subproductes carnis.
  • Caldereria en general
  • instal·lacions de contraincendis

Així mateix, la Gestió de la Qualitat de l'empresa aplicada al Disseny, fabricació, Inspecció final i Proves de Recipients i Conjunts a Pressió és conforme als requisits del sistema d'assegurament de la qualitat exigit a l'Annex III, H/H1 de la Directiva 2014/68/UE  del Consell, relatiu a l'aproximació dels Estats membres en matèria d'equips a pressió.

BIGAS ALSINA, S.A. està en procés d'implantació de les normes internacionals de medi ambient IS0 14001 i de gestió de la prevenció de riscos laborals ISO 45001