Qualitat

Disposem de les certificacions UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 i UNE-EN-ISO 45001 a les activitats de:

  • Disseny i fabricació de Generadors de vapor.
  • Digestors i Maquinària per a plantes de subproductes carnis.
  • Caldereria en general
  • instal·lacions de contraincendis

Així mateix, la Gestió de la Qualitat de l'empresa aplicada al Disseny, fabricació, Inspecció final i Proves de Recipients i Conjunts a Pressió és conforme als requisits del sistema d'assegurament de la qualitat exigit a l'Annex III, H/H1 de la Directiva 2014/68/UE  del Consell, relatiu a l'aproximació dels Estats membres en matèria d'equips a pressió.

 

POLÍTICA DE QUALITAT

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

DIRECTIVA D'EQUIPS A PRESSIÓ 2014/68/UE - MÒDUL H