Màquines per escorxadors

Diferents tipus de màquines per rendibilitzar subproductes específics

Aquestes màquines estan especialment dissenyades per l'aprofitament de subproductes que poden tenir un valor comercial, o per minimitzar l'impacte econòmic que pot resultar de la seva recollida.

L'oferta en aquest sentit que ofereix Bigas Alsina, S.A. és:

-Buidadores de tripa.  Per treure tot el contingut intestinal dins el bodell i evitar que s'hagi de pagar per l'aigua que conté.

-Blanquejadores de panxes.  Renta, sense ajuts de productes químics, l'interior de les panxes per poder comercialitzar-les per alimentació humana.

-Depiladores de potes. Per treu-re'n el pèl i fer-les aptes pel consum humà.

-Refinadores de panxes. Per raspar les restes de carn i greix a la part externa de les panxes.

-Desliadora d'intestins. Per l'estirament de l'intestí prim.

-Cinta socarrimadora. Per socarrimar caretes, orelles o potes.

-Màquina partidora de caps de vedell o porc. Permet tallar el cap pel mig sense fer malbé el cervell.