Molí triturador de cadàvers

Molí triturador lent per a grans tamanys de trituració.

Màquina per la trituració de carcasses complertes d'animals com bovins i porcins, construida amb gruixudes planxes d'acer al carbó.

Formada per dos panells laterals desmuntables i un eix central sobre el que es troben els martells rodants, als que se'ls ha aplicat un tractament antidesgast molt resistent als cops i a l'abrasió, que giren contra dents fàcilment intercanviables.

Dos suports de fosa amb coixinets oscil·lants de doble filera de rodets, li garantixen una llarga vida i una perfecta rotació paral·lela a l'eix de la màquina.

Amb la intenció de distribuir millor la força de torsió, l'eix central està sotmés a un tractament tèrmic distensiu previ a l'acabat final.

La potència es transmet a través de corretges a un reductor de tamany superior al requerit per potència, per garantitzar una llarga vida operativa sense problemes.