Molins trituradors de granulometria fina

Molins de residus carnis de fins a 25 T/h.

Els trituradors de fins de Bigas Alsina, S.A. es construeixen amb planxes gruixudes d'acer al carboni soldades i estan composats de: un cilindre rodant intern equilibrat dinàmicament i sostingut per dos coixinets radials orientables de doble corona de cilindres amb els seus respectius suports en ferro colat.

Sobre el cilindre, es troben les dents rotatives, fetes amb material especial molt resistent als cops i al desgast, que quan roden s'interposen als martells fixes, els quals han estat també tractats tèrmicament i poden ser canviats fàcilment, gràcies a un sistema de blocatge per cunya, quan sigui necessari per realitzar feines de manteniment.

Un motor elèctric dotat d'una politja amb maniguet autoblocant, transmet la potència al volant de comandament, que està construït amb planxes dissenyades de forma que puguin consentir l'ús de corretges trapezoidals amples, que garanteixen la màxima adherència, per una total transmissió de la potència.