Sèrie BA-N

Generadors de tres passes de fum.

Els generadors de la sèrie BA-N, són de tres vies de pas independent, de sentit únic. En ells, el fogar està format per una cambra cilíndrica de combustió, amb una paret posterior totalment rodejada per aigua -cambra humida- i dos passes de fums que condueixen els gasos de combustió cap al conducte d'expulsió de gasos. Aquest disseny ofereix múltiples avantatges, entre les que caldria destacar una baixa temperatura de combustió, el que es tradueix en baixos nivells d'emisió d'òxids de nitrògen (NOx) i un alt rendiment mig.

Així mateix, amb aquests generadors BA-N, la càrrega tèrmica volumètrica al fogar és molt més baixa, el que es tradueix en una reducción dels nivells de NOx.

La serie BA-N es caracteritza per encabir un ampli volum d'aigua. Això repercuteix en una important acumulació tèrmica i en una disminució de les arrancades del cremador, provocant una baixada significativa dels nivells de gasos contaminants i donant un títol de vapor molt favorable.