Linea pel trasllat de plomes

30/09/2015

S'ha posat en funcionament un sistema pel transport de 9000 Kg/h de plomes, amb la particularitat que haurà de transportar i repartir de forma homogènia per tota la càrrega del camió receptor, sense que aquest hagi de moure's en cap moment. Per a això, s'ha dissenyat un sistema repartidor a mida per aquest client en particular, d'acord a les seves especificacions.

Tot el conjunt s'ha construït de manera que el manteniment de la instal·lació sigui de fàcil execució i sobretot que les labors de neteja diàries puguin realitzar-se de forma ràpida i cómoda.