PigHeat

“Aquest projecte ha rebut finançament del programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea en virtut de l'acord de subvenció nº 738874"

PIGHEAT és un projecte finançat per la Comunitat Europea, que té com a objectiu l'aplicació a una planta industrial de l'estudi dut a terme sobre l'aprofitament del pèl de porc, per a la seva transformació com a combustible per a ser utilitzat en un generador de vapor o d'aigua calenta a biomassa.

Bigas Alsina, SA va començar els treballs de recerca en aquest camp anys enrere, utilitzant per aquest fi els equips de la planta pilot que tenim a les nostres instal·lacions a Girona. Van ser diversos mesos de treball durant els quals es van fer nombrosos assajos i proves que van desembocar en un procés que a nivell de laboratori va donar com a fruit uns resultats excepcionals.

Encoratjats per aquests resultats, vam presentar el projecte a la Comissió Europea, amb l'ànim que valgués l’aprovació per rebre el finançament dins el programa europeu H2020 d'ajuda a la investigació, per a la construcció d'una planta a mida industrial on es pogués constatar a nivell real dels resultats que es van obtenir en el laboratori.

Actualment la planta es troba en període d'execució, amb la part d'obra civil finalitzada. La fabricació es manté al ritme previst per poder realitzar les primeres proves de funcionament en breu.