Serveis

 • Instal·lacions en acer inoxidable per a productes sanitaris (alimentació i farmàcia).
 • Instal·lacions solars.
 • Instal·lació i legalització de tancs per a emmagatzematge de productes petrolífers, per a calefacció (IP.03) i per a vehicles (IP.04)
 • Contractes de manteniment per a gas natural i propà. 
 • Instal·lació i legalització d'instal.lacions de tancs de gas propà i bateries d'ampolles de propà.
 • Instal·lacions en materials plàstics: multicapa, polipropilè, polietilè, PEX, ABS, CPVC, PVC, PP-HT.
 • Tractaments per a la prevenció i control de la legionel·la.
 • Instal·lacions d'aire comprimit i legalitzacions i revisions periòdiques de dipòsits per aire.
 • Taració de vàlvules de seguretat, tant d'instal·lacions fixes com per a cisternes per a transport per carretera.
 • Mesures de gruixos de xapa per mitj'a d'ultrasons.
 • Proves hidrostàtiques fins a una pressió de 1000 bar.
 • Instal·lació de plantes per a la recàrrega d'ampolles de submarinisme.
 • Construcció de filtres d'alta pressió per a les plantes de recàrrega d'ampolles de submarinisme.